بۆیەر

ل زانكۆیا زاخۆ دێ گه‌نگشه‌یانامه‌یا ماسته‌رێ یا قۆتابییێ خواندنا بلند (مازن ابراهیم أحمد) هێته‌ ئه‌نجامدان

30 July 2017

ل ڕۆژا پێنجشه‌مبێ ڕێكه‌ڤتى 30/7/2017 لده‌مژمێر (10:00) سپێدێ، ل زانكۆیا زاخۆ دێ گه‌نگه‌شه‌یا نامه‌ ...

زێده‌تر بخوینه‌

ل زانكۆیا زاخۆ دێ گه‌نگشه‌یانامه‌یا ماسته‌رێ یا قۆتابييێ خواندنا بلند (بایز سعید أحمد) هێته‌كرن

27 July 2017

ل ڕۆژا پێنجشه‌مبێ ڕێكه‌ڤتى 27/7/2017 لده‌مژمێر (10:00) سپێدێ، ل زانكۆیا زاخۆ دێ گه‌نگه‌شه‌یا نامه‌ ...

زێده‌تر بخوینه‌