نامه‌یێن زانستى

نامه‌يێن زانستى زێده‌تر بخوينه‌

28 February 2017

...

زێده‌تر بخوینه‌

ل زانكۆیا زاخۆ گه‌نگه‌شه‌یا نامه‌یا دكتۆرایێ یا قۆتابییێ خۆاندنا بلند به‌رێز (زویلكویف ئه‌رگوین فه‌یزى) هاته‌ كرن

23 February 2017

ل ڕۆژا پێنجشه‌مبێ ڕێكه‌ڤتى (23/2/2017) لده‌مژمێر (9:00) سپێدێ ل زانكۆیا زاخۆ، گه‌نگه‌شه‌یا نامه‌یا ...

زێده‌تر بخوینه‌

ل زانكۆیا زاخۆ گه‌نگه‌شه‌یا نامه‌یا دكتۆرایێ یا قۆتابییێ خواندنا بلند (مه‌همه‌ت ده‌رویش تایفون) هاته‌ ئه‌نجامدان

21 February 2017

ل ڕۆژا سێشه‌مبێ ڕێكه‌ڤتى 21/2/2017 لده‌مژمێر (9:00) سپیدێ، ل زانكۆیا زاخۆ گه‌نگه‌شه‌یا نامه‌یا دكت ...

زێده‌تر بخوینه‌

ل زانكۆیا زاخۆ گه‌نگه‌شه‌یا نامه‌یا دكتۆرایێ یا قۆتابییێ خۆاندنا بلند به‌رێز (دلبرین عبدالله على) هاته‌ ئه‌نجامدان

21 February 2017

ل ڕۆژا چوارشه‌مبێ ڕێكه‌ڤتى (22/2/2017) لده‌مژمێر (9:00) سپێدێ ل زانكۆیا زاخۆ، گه‌نگه‌شه‌یا نامه‌یا ...

زێده‌تر بخوینه‌

ل زانكۆیا زاخۆ گه‌نگه‌شه‌یا نامه‌یا دكتۆرایێ یا قۆتابییێ خواندنا بلند (ڕه‌مه‌زان په‌رته‌ڤ شه‌یهمۆز) هاته‌ ئه‌نجامدان

20 February 2017

ل ڕۆژا دووشه‌مبێ ڕێكه‌ڤتى 20/2/2017 لده‌مژمێر (9:00) سپیدێ، ل زانكۆیا زاخۆ گه‌نگه‌شه‌یا نامه‌یا دك ...

زێده‌تر بخوینه‌

گه‌نگه‌شه‌یا نامه‌یا ماسته‌رێ یا قۆتابییا خواندنا بلند (پیرۆز عبدولا بشار) هاته‌ كرن

09 February 2017

ل ڕۆژا پێنجشه‌مبێ ڕێكه‌ڤتى 9/2/2017 لده‌مژمێر (9:00) سپێدێ ل زانكۆیا زاخۆ، گه‌نگه‌شه‌یا نامه‌یا م ...

زێده‌تر بخوینه‌

ل زانكۆیا زاخۆ گه‌نگه‌شه‌یا نامه‌یا ماسته‌رێ یا قۆتابییێ خواندنا بلند (موئه‌یه‌د سامى) هاته‌ كرن

26 January 2017

ل ڕۆژا پێنجشه‌مبێ ڕێكه‌ڤتى 19/2/2017 لده‌مژمێر (9:00) سپیدێ، ل زانكۆیا زاخۆ گه‌نگه‌شه‌یا نامه‌یا م ...

زێده‌تر بخوینه‌

ل زانكۆیا زاخۆ گه‌نگه‌شه‌یا نامه‌یا ماسته‌رێ یا قۆتابییا خواندنا بلند (هوژین مسعود طاهر) هاته‌ ئه‌نجامدان

26 January 2017

ل ڕۆژا شه‌مبییێ ڕێكه‌ڤتى 19/1/2017 لده‌مژمێر (9:00) سپیدێ، ل زانكۆیا زاخۆ گه‌نگه‌شه‌یا نامه‌یا ماس ...

زێده‌تر بخوینه‌