<<نامه‌یێن زانستى

ل زانكۆیا زاخۆ گه‌نگه‌شه‌یا نامه‌یا ماسته‌رێ یا قۆتابییێ خواندنا بلند (داود سعدالله عبدالله) هاته‌ ئه‌نجامدان

18 December 2015

ل ڕۆژا پێنج شه‌مبێ ڕێكه‌ڤتى 15/11/2015 ل ده‌مژمێر (11:00) سپێدێ، ل هۆلا كیمیایێ ل فه‌كۆلتیا زانست، گه‌نگه‌شه‌یا نامه‌یا ماسته‌رێ یا قۆتابییێ خواندنا بلند (داود سعدالله عبدالله) هاته‌ ئه‌نجامدان، هه‌ژییه‌ بێژین نامه‌یا قۆتابى لژێر ناڤونیشانێ Existence) Uniqueness, Stability and Periodic Solutions for Some (Integro-differential Equations بوو.